Lær Kidsa Koding

Programmering som del av dagens skolefag

Hvordan kan man bruke programmering som verktøy og metode i dagens skolefag? Vi har delt mange erfaringer på kidsakoder.no/skole, men vil gjerne høre hva andre har gjort, skal gjøre eller tenker er lurt. Hvordan kan vi programmere i mattetimene? Norsktimene? KRLE-timene? Hvilke tverrfaglige prosjekter kan man gjennomføre?

Hei,
Jeg er opptatt av å få eksterne ressurser inn i skolen, for å hjelpe lærerne i klasserommet. Og bidra til at dette tas videre fra det ildsjelbaserte til mer skalerbare og bærekraftige modeller. Dette skal være i tråd med læringsmål. Jeg er på jakt etter gode formuleringer/argumenter, modeller og referanser på HVORFOR og HVORDAN få dette til å skje, slik at det er enklere å realisere dette i egen kommune.

Så bra du er det - for det er LKK også! Eg veit det er blitt jobba med i arbeidshelga - og det vil bli lasta opp her som dokument og vises fram på nettsida vår!