Lær Kidsa Koding

Valgfag programmering

Dette tråden handler om valgfag programmering. Sjekk ut kidsakoder.no/skole/valgfag for mer informasjon om valgfaget. Hvilke ressurser er gode? Noen utfordringer dere har møtt på? Hvilke prosjekter har dere jobbet med? Har noen laget en årsplan eller andre ting som kan deles?