Lær Kidsa Koding

Har du innspel til korleis få koding inn i skolen og barnehager?

Svaret vårt i FAQ på hvorfor og hvordan en innfører koding i skolen treng litt oppdatering. Det gir ikkje i dag så godt svar på korleis vi på best mogleg måte kan få ein skule til å innføre koding i skulen:

Elever bør lære om programmering både som en del av allmenndannelsen i vårt samfunn, som et kreativt verktøy, som en nyttig ferdighet og som en morsom og motiverende aktivitet. En mer utfyllende begrunnelse for hvorfor programmering og informatikk bør inn i skolen finner du her. Det er utviklet mye lærestoff på norsk for Kodeklubben som også kan brukes i skolen, og LKK utvikler nå programmeringsoppgaver knyttet til dagens læreplaner.

Det er jo mange skular som har innført programmering i skolen no - og vi treng å samle og dele desse erfaringane. Har du erfaringsbaserte innspel som du kan dele og som kan hjelpe oss med å forbedre svaret på spørsmålet og hjelpe enda fleire skular til å komme i gang?

Kom gjerne med lenker til kor ein kan lese meir, kor ein har skrive gode tips, vis til eigne tiltak, forskning og alt anna relevant.