Koding & speidern

Det er mange organisasjoner det er mulig å samarbeide med for å spre kodeglede, og speidern kan være en av de. Eg kom nettopp over at de allerede har opplæring i data, og de har et merke for Data og Internett. De har også aktiviteter med programmering i Scratch som de kaller Enkel dataprogrammering, men dette er ikke et merke (enda). Dersom vi ser til USA så har Girl Scouts innført mange merker i programmering og andre STEM-fag nå nylig, sjekk denne artikkelen.

Her er det flere muligheter for samarbeid, blant annet:

  1. Gå sammen om Kodetimen for å nå enda flere
  2. Samarbeide med lokale kodeklubber om kurs