Lær Kidsa Koding

Hjelp oss med kvalitativ forskning på koding

Vi har fått henvendelse fra postdoktor fra Institutt for medier og kommunikasjon i Oslo som ønsker å forske kvalitativt på barns forståelse av digital teknologi. Kan du hjelpe?

Det store internasjonalt forskningsprosjektet 'EU Kids Online’ er i ferd med å lage en ny undersøkelse (http://blogs.lse.ac.uk/gko/eu-kids-online-is-conducting-a-new-survey-in-europe/). De har funnet ut underveis at barns begrepsapparat og forståelse av digital teknologi har endret seg siden siste gang de laget en spørreskjemaundersøkelse. Et ganske tydelig eksempel av dette er at , når barn i Croatia i forberedelsen av spørreskjemaet ble stilt spørsmål om en ‘chat room’, så visste de ikke hva det var, og tenkte at det var et fysisk rom som man gikk inn i for å chatte.

Vi mener at det er sannsynligvis også tilfellet i Norge at barns begrepsapparat har endret seg, og at det hadde vært nyttig å sikre mer kunnskap om dette før man deler ut et stort spørreskjema som inneholder spørsmål som er lett å misforstå. Vil vil derfor gjerne gjøre litt kvalitativ forskning for å finne ut mer om dette. I denne forbindelsen tenker vi at det å snakke med barn om hvordan de forstår digital teknologi i en sammenheng hvor de ellers bruker digital teknologi hadde vært en fin måtte å komme i gang og finne ut mer om dette.

Forskerne har veldig lyst å komme i kontakt med to eller tre skoler med elever som er mellom 9 og 16 år gamle og som vil gjennomføre Kodetimen med to forskere i klasserommet. De vil også ha mini-intervju med barn om hvordan de forstår og snakker om digital teknologi.

Som en del av metoden, har vi også tenkt å filme intervjuene - med fokus på hva barna viser oss når de snakke om digital teknologi, og hvordan de forstår dette, hva slags begreper de bruker. Vi tror at dette blir en stor støtte i å dokumentere og forstå mer om barnas begrepsapparat.

Målet er å skrive en rapport om dette i januar, og å levere en forskningsartikkel for publisering i vår 2018.

Skolene som blir med trenger ikke å befinne seg i Oslo-området, selv om forskerne er tilknyttet UIO. Ta kontakt med Niamh Ní Bhroin for mer info eller kontaktinformasjon.

For mer info om den nye undersøkelsen, kan du gå her: http://blogs.lse.ac.uk/gko/eu-kids-online-is-conducting-a-new-survey-in-europe/

Håper du vil bli med og hjelpe!