Lær Kidsa Koding

Lærerveiledninger til kodeklubbens oppgaver

For å gjøre det enklere for lærere å finne relevante oppgaver for sine elever i de ulike skolefagene så ønsker vi å lage en del veiledninger til kodeklubbens oppgaver, som blant annet tar for seg læreplanmål. Fire lektorstudenter skal jobbe med dette sommeren 2017 og planen er å:

 • Lage en veiledning til hvordan å skrive lærerveiledninger
 • Lage en mal for lærereveiledninger som utgangspunkt
 • Lage veiledninger til alle oppgaver i; Scratch, Python, Processing, Micro:bit og Web

Alle veiledninger skal inneholde relevante læreplanmål og skal tagges med fag, trinn og tema, slik at man enkelt kan finne frem ved å filtrere i den nye menyen som kommer. Deler av arbeidet dokumenteres fortløpende her.

I tillegg endrer vi designet og funksjonalitet på dagens oppgavesider. Følgene store endringer kommer snart:

 • Egne sider for elever og lærere, med tilpasset informasjon
 • Filter i meny til venstre på siden med fag, temaer osv
 • Man kan huke av oppgaver som er gjort, og det blir lagret lokalt

En del av dette er delvis implementert allerede, og man kan følge utviklingen på oppgaver.kidsakoder.no/beta.

Gi oss gjerne innspill på arbeidet i denne tråden. Vi kommer til å dele informasjon her og spør om tilbakemeldinger når vi etterhvert trenger det.

I 2017 har Kodeklubben Trondheim og Kodeklubben Oslo fått støtte av IDI NTNU, IFI UiO, iBok Studentmediene i Trondheim, Teknograd og Tekna for å kunne gjennomføre dette arbeidet.

2 Likes

Nå har vi laget et forslag til hvordan en lærerveiledning kan se ut, og ønsker oss tilbakemeldinger! Det vi gjerne skulle hatt innspill på er i hvilken grad dere syns kompetansemålene, læringsmålene og vurderingskriteriene passer til oppgaven, og hvordan dere syns strukturen fungerer.

2 Likes

Jeg synes dette virker veldig bra.

Det eneste jeg er skeptisk til er at oppgaven gjentas ordrett i lærerveiledningen. Av to grunner: For det første ble det litt vanskelig å lese hva som var oppgaven og hva som er nye tips. Lærertipsene drukner på en måte i resten av dokumentet. Men viktigere: Dette blir vanskelig å vedlikeholde. Som oppgaveskriver vil jeg av og til rette skrivefeil, eller skrive om noen setninger, kanskje legge til et kulepunkt. Da må denne endringen kunne gjøres ett sted (om oppgaveteksten automatisk lenkes inn i lærerveiledningen på en måte faller dette punktet bort).

I stedet kan man kanskje heller liste opp stegene/overskriftene (det er veldig sjelden de endres), og liste opp tips som er relevante for hvert steg. Det skulle likevel være enkelt å finne igjen i oppgaveteksten?

Godt poeng at info til lærer pdd. er litt vanskelig å skille fra den vanlige oppgaveteksten.

En praksis jeg liker godt fra lærerveiledningene i skolebøker, er at man viser elevboken i forminsket format, og setter inn info, tips og differenseringsforslag til læreren som en “ramme” rundt. Se f.eks. Gyldendals lærerveiledninger i Multi og ViVo. Det gjøres riktignok i bok, i et format som er større enn A4. Jeg ser at den praksisen kan bli vanskelig å gjennomføre når det som produseres skal være utskriftsvennlig…

Jeg foreslår to alternativer til layout:
Det første er å dele et A4-ark i to A5-sider, der “elevsiden” konsekvent vises til venstre, og lærerveiledningen til høyre. Oppgaveteksten vil bli veldig liten skalert ned til A5, men de fleste skoler har tilgang på A3-printere som vil gi fullstørrelse, dersom det er behov for det. A4-arket blir da naturligvis i “liggende” posisjon.

Det andre er å skalere oppgaven ned til noe sånt som 70%, plassert øverst til venstre på et stående A4-ark. Da vil man få plass på høyre side og under oppgaven til å skrive inn informasjon til læreren. Får man tegnet inn en slags ramme rundt oppgaven, vil de være et tydelig skille mellom oppgavetekst og lærerinfo.

Jeg ser helt klart at dette kan by på en del utfordringer, og det kan sikkert bli et lite helv… å implementere på en god måte, men man hadde fått et tydeligere skille.

Ombestemte meg, oppgaven bør forankres øverst til høyre. Dersom man også tyner margene litt, vil man kunne få ganske mye plass å skrive på med en slik løsning. Men igjen, jeg vet ikke hvor lett det er å implentere en slik løsning.

Supercrappy skisse:

1 Like

Eg er enig med @gahjelle ang deler av selve oppgaven som limes inn i veiledningen, og synes han har et godt forslag med å heller henvise til stegene/overskriftene. Dersom dere ønsker å ha med deler av oppgaveteksten for å fremheve noe spesielt så kan det kanskje være mulig å ta et skjermbilde av oppgaven og legge det inn i veiledningen som et bilde med en ramme rundt, krympes/forstørres og evt markere visse ting i selve bildet. Det blir ikke helt som @cmyrland beskriver, men kanskje den enkleste måten.

Eg er ikke lærer, men synes kompetansemål, læringsmål og vurderingskriterier passer flott til oppgaven. Det var jo dette dere spurte om primært, og eg tror dere traff veldig bra her. Som vi har diskutert tidligere, så er det mye bedre å ha få, men tydelige mål knyttet til hver oppgave, enn å liste opp alt som kan være relevant på et eller annet vis. Dette er helt topp slik det er nå.

Eg synes side 2 ser litt rar ut når det er tre blå bokser der av ulik bredde og uten noe luft mellom. Får vi det til å se penere ut på et vis? Har @larsfk lagt inn en PR ang fargekoding/styling av lærerveiledninger?

Eg observerer at ene tipset til lærerne står der to ganger, hvor man må husker å legge inn tittel på kolonnene. Det er kanskje ikke nødvendig? Tenker det holder å skrive det den første gangen.

Liker veldig godt seksjonen med variasjoner. Malen til lærerveiledningene bør ha mange spørsmål/tips til hva variasjoner av en oppgave kan være.

Bra med link til forum, men synes det ser penere uten “https://” i teksten, selv om det er en del av url-en når man klikker på den.

Alt i alt synes eg den ser veldig bra ut, og eg gleder meg til vi har en slik en til alle oppgavene våre.

1 Like

Spørsmål: Vi sitter å diskutere “Vurderingskriterier”, hva er tanken bak denne? Burde den egentlig være der? Er det ikke veldig opp til hver enkelt lærer hvordan han/hun ønsker å undervise og teste sine elever i faget?

Mange lærere har uttrykt at de ønsker innspill til hvordan de kan vurdere prosjektene og hva som kjennertegner at noen har oppnådd høg måloppnåelse. Eg er enig i at det er litt opp til lærerne å vurdere elevene, da høg måloppnåelse gjerne er forskjellig ut ifra hvilket trinn de er på, og at det blir rart å si at målet kun er gjennomføring av oppgaven.

Hvordan en vurderer prosjektet er også opp til lærerne, og det finnes mange måter å gjøre det på. Burde vi ha ett sted med generelle tips til slikt? Eksempler eg kommer på er:

 • elevene må kommentere koden
 • elevene må forklare koden for lærer/klassen
 • elevene må kunne endre kode for å få annen funksjonalitet
 • eleven må kunne legge til ekstra funksjonalitet

Det er også mange andre ting en kan vurdere, spesielt knyttet til prosjekter som er mer åpne og rettet mot de som gjerne har mer erfaring/har gjennomført mange oppgavesett.

Oppsummert så skjønner eg at det kanskje virker litt malplassert i noen tilfeller å ha med vurderingskriterier, samt at forslagene ofte blir identiske. Vi kan lage en side, feks. kidsakoder.no/skole/veiledninger, som tar for seg alt det generelle og som forklarer hvor ting er og hvordan de fungerer. Er det en løsning som kan funke? Dette vil da bli informert om i tekstboksen som vises i lærer-modus.

Vi har besluttet noen endringer siden vi startet:

 • Vi har byttet ut “Trinn” med “Anbefalte trinn”. Grunnen til dette er at vi tagger oppgavesettene med alle relevante læreplanmål på alle trinn, men av og til kan oppgaven være ment for eldre eller yngre elever enn hvem læreplanmålene er for. Dette gjør at læreren selv kan ta en vurdering om oppgaven passer eller ikke, til tross for at den dekker pensum.

 • Vi fjerner “Nivå” fra listen. Alle oppgaver er inndelt i nivåer “Introduksjon”, “Nybegynner”, “Erfaren” og “Ekspert” på oppgavesiden, og dette markeres også i headeren på lærerveilednignen, istedenfor å skrive det opp som et eget punkt.

 • Vi legger til en seksjon “Eksterne ressurser”, som er valgfri. Dette kan være videoer eller nettsider eller annet som kan berike oppgaven/undervisningen.

 • Vi har sagt at gjennomføring av en oppgave er middels måloppnåelse, og kommer med noen forslag til hva som kan være høg måloppnåelse. Dette er noe å ta utgangspunkt i for læreren, men hen må også vurdere dette selv ut ifra alder og erfaring til elevene.

 • Link til forum blir fjernet fra innholdet i veiledningene, men vil fremover inngå som en del av den generiske boksen nederst på alle oppgaver og veiledninger. Idag informerer denne om muligheten til å melde/endre feil på github, men vi vil inkludere informasjon og lenke til forumet også.

Det blir publisert mye meta-informasjon om alt dette i meta-lærerveiledningen. Der forklarer vi de ulike tingene vi har med i lærerveiledningene og hvordan de kan brukes, samt hvordan man kan skrive sin egen veiledning. Der tar vi også med en del generelle ting å tenke på, som vi ikke spesifiserer i hver enkelt oppgave ettersom det blir identiske for alle/de fleste. Dette vil også publiseres på kidsakoder.no/skole.

2 Likes

Hvordan en vurderer prosjektet er også opp til lærerne, og det finnes mange måter å gjøre det på. Burde vi ha ett sted med generelle tips til slikt?

Jeg mener vi bør holde lærerveiledninger spesifikke til akkurat den aktuelle oppgaven.

Ingen er tjent med copypasta om hvordan å vurdere kode i starten av hver oppgave. Dette hører hjemme i opplæringen i hvordan å kode. Vi kan ikke krevet at lærerveiledningen skal fungere perfekt for personer uten noen som helt erfaring med koding.

Spesifikke eksempler om hvordan akkurat denne oppgaven kan vurderes er derimot lett å ta i bruk. La personen som leser lærerveiledningen få systematisere og generalisere selv.

Da høres det ut som vi er enige om dette. Vi oppretter et dokument som tar for seg generelle tips til lærere, som hvordan de kan bruke veiledningene og hvordan de kan vurdere de forskjellige prosjektene osv. Da vil de ha det med seg når de går løs på oppgavene i klasserommet. Burde vi linke til dette dokumentet i hver veiledning, eller er det nok å ha det på forsiden?

Evt. er det noe spesielt vi burde ta med under vurderingskritterier i veiledningene? Pr nå står det bare en standard setning om middels og høy måloppnåelse, som egentlig ikke gir noe. Tenker at dette avsnittet bare kan fjernes, med mindre noen har konkrete innspill til hva som burde stå der.