Lær Kidsa Koding

Bli med i Oppgave-teamet!

oppgaver
github
#1

Vi treng stadig fleire oppgaver som blir brukt både i ein av dei over 100 aktive kodeklubbene våre og i skulen. Om du vil vere med og bidra, blir vi veldig glade for de

Vi har samla oppgavesamlingene på desse sidene: https://oppgaver.kidsakoder.no/

I fjor jobba vi mykje med å få oppgaver koda ekstra om slik at dei blir enda meir nyttige for lærarar: https://oppgaver.kidsakoder.no/beta. Vi jobber no med å ferdigstille beta-sidene slik at dei blir oppgavesidene våre.

Det vi treng spesielt hjelp til, er å kunne ta i mot læringsopplegg og kode dei rett i github og legge dei ut. Her er ei oppskrift på å få oppgavene ut: https://github.com/kodeklubben/oppgaver.

For den gjengse lærar eller kodeklubbkoordinator, virker den oppskrifta uoverkommeleg. Men sluttresultatet blir skikkeleg fint. Så det vi treng hjelp til, er:

  • kode læringsopplegg fra plaine tekstfiler til nydelege oppskrifter
  • finne opplegg; vere på jakt på opplegg hos både lærarar og kodeklubb-koordinatorer slik at folk deler enda fleire opplegg
  • lage nye oppgaver som de finn interessante
  • bli med på spesielle oppgaveoppdrag og utarbeide undervisningsopplegg
  • vere med og lage ei gruppe som jobber godt med dette
  • vere med og bestemme utsjåand/funksjonalitet av oppgavesidene på nettsidene våre
  • oversette oppgaver til bokmål/nynorsk

Det er ikkje alt som er aktuelt for alle å bli med på. Nokon vil gjerne berre ha ein epost med jobbtasks, andre vil kanskje bli med i ei gruppe og gjere enda meir omfattande jobb enn dei forslaga eg skisserer her.
Om du blir med, har du høve til å bli med på månadlege møter og bli ein del av nettverket av frivillige og gode folk/partnarar i LKK. Kva du vil bidra med, er opp til deg. Vi tar imot all hjelp vi kan få. Og du får sjølvsagt referansar/attest om du treng det etter endt arbeid.

@gahjelle har jobba med oppgaver lenge og kan svare på ekstra spørsmål og vere ein ekstra støtte for å komme i gang.

Om du har lyst, gi meg gjerne ein lyd med kva du har lyst å bidra med på etter kva du føler du har tid og ressurser til. Vi er open for alle forslag frå folk som har lyst å hjelpe oss med å lage gode kodeoppgåver til kidsa!

1 Like
Wiki på kodeklubbens oppgavesider
#2

Vi er særlig interessert i å forbedre hva vi allerede har!

Gjenstående arbeid organiserer vi gjennom åpne issues og work-in-progress pull requests. Skriv at du er interessert i en kommentar, så tar vi det derfra!

Teodor

1 Like
#3

Eg blir gjerne med i en slik gruppe! Hvordan vil dette organiseres? Slack-kanal? Å opprette en gruppe vil nok gjøre dette arbeidet lettere, da det er tungt å sitte å gjøre slikt på egenhånd. Bra initiativ!

Vi er flere som kan hjelpe med det tekniske (meg, @teodorlu, @gahjelle osv), samt å se over og gi feedback til læringsmateriell som er under produksjon. Men det er stort behov for å få med lærere og andre som kan komme med gode ideer for oppgaver, skrive de ned på en god pedagogisk måte, og gjerne også koble det opp mot blant annet læreplanmål i ulike skolefag. Alle oppgaver kan brukes på kodeklubb, men for bruk i skolen må de være lett å knytte direkte opp mot hva man skal lære der.

#4

Støttes. Vil være veldig nyttig å få med noen lærere som kan gi tilbakemeldinger og ideer i forhold til erfaringer om hva som fungerer i klasserommet. Mine (og våre om jeg inkluderer @tjerand.silde og @teodorlu) erfaringer er stort sett fra kodeklubb.

#5

En slack-kanal tror jeg vil være en god start.

1 Like
#6

Bra de er med! Vi treng ein organisering på det og eg har oppretta slack-kanalen: undervisningsoppgaver. For å bli medlem i slacken vår, må du bli invitert inn. Gi meg ein lyd, så får eg deg inn. De over er inviterte med inn!

Det er fleire nye no som gjerne vil bli med og kode tekstoppgaver i github. Aller helst hadde eg hatt brukt for ein som tok på seg ansvaetr for å ha det overordna blikket på kva som trengs og som jobbar med å få det til - ettersom eg ikkje kan vere over alt heile tida.

1 Like
#7

Hei, jeg er fersk som kodeklubb-koordinator, men begynner å se behovet for bl.a. å få oppdatert scratch-oppgaver til Scratch 3. Har endret og fått godkjent en oppgave, venter på godkjenning på endring nummer to nå.
Jeg holder på med alt for mye til å ta på meg ansvar for noe. Eneste kveld i uka som er ledig går med til å forberede kodeklubb og å lage spinningtimer. Men, jeg er interessert i å bidra med fiksing og oppdatering av eksisterende oppgaver, samt kanskje etterhvert noen egne bidrag eller oversettinger. Det er primært Scratch og Python jeg har noe å bidra med på. Har bidratt som pakkemaintainer i debian og ubuntu noen år, så er ikke ukjent med git.

1 Like
#8

Veldig bra @anoteng! Har du mulighet til å bli med i lkag.slack.com/? Der er det litt diskusjoner om korleis vi skal fikse dette. Om ikkje du kjem inn, gi meg ein lyd!