Lær Kidsa Koding

Sparebankstiftelsen Hedmark finansierer en halv lærerstilling

Originally published at: http://kidsakoder.no/2018/05/24/sparebankstiftelsen-hedmark-finansierer-halv-laererstilling/

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget en gave på til sammen 700.000 kroner til Lær Kidsa Kodings pilotprosjekt. Gaven skal gå til frikjøp av en lærer i 50 prosent stilling, og prosjektet skal fokusere på å fremme koding i grunnskolene i Hedmark. Prosjektet er ment å går over to år, hvorav det første året nå…