Lær Kidsa Koding

Har du tips til korleis kodeklubbar kan hjelpe UNICEF i årets TV-aksjon?

unicef
tv-aksjon
#1

Årets TV-aksjon går til UNICEF og deira arbeid for å gi skulegang til barn som veks opp i nokre av verdens verste konfliktområder: Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Vi i LKK har blitt inviterte inn som samarbeidspartnarar for å få fleire i lokalmiljøa til å sette lys på saka og hjelpe til i innsamlingsarbeidet.

Og der treng vi litt hjelp. For korleis kan Lær Kidsa Koding og kodeklubbene bidra? Kan vi ha noko fellesarrangement som hjelper saka? Kan vi gjere andre ting?

I eit førstemøte med UNICEF, har vi komt med nokre ideer:

  • LKK lager oppgavesett i Scratch og Micro:bit som alle kodeklubber kan prøve seg på ein kurskveld
  • LKK donerer ein Bedriftskodekveld til auksjonen: bedrifter kan by på ein kodekveld der vi lærer tilsette og barn koding, medan pengane går til den gode saka

Dette skjer. Men vi lurer også på ein annan idé:

  • LKK gir eit klassesett i Arduino til den kodeklubben som skaper mest engasjement og gjer mest for TV-aksjonen. Kva de gjer, er opp til Kodeklubben, men det er fint om det inkluderer deling av ideer til andre kodeklubber slik at dei kan gjere det same før/under TV-aksjonen.

Vi har sendt UNICEF ei overssikt over kodeklubbene i heile landet, så de bør ikkje bli overraska om de blir kontakta av ein aksjonsleiar i fylket ditt om kva de kan finne på saman. Og om de vil sette i gang med planlegging saman så tidleg som mogleg, kan du sjølv ta kontakt på Blimed.no > Kontakt.

Men altså, har du noko idé på kva vi i LKK kan gjere for å hjelpe meir? Eller noko du ser for deg din kodeklubb kan gjere? Veldig fint om du deler det med oss andre her! Det kan jo bli ei fin idémyldring!

#2

Så spennende!
Jeg tenker at en kul ide kunne vært å ha en egen kodekveld dedikert til dette prosjektet. Der vi inviterer alt av barn, foreldre, studenter, it-bedrifter, presse osv… Så kan alle gå igjennom de nye oppgavene sammen. Kanskje man kan søke om støtte til noe mat, selge noe for å samle inn penger eller legge opp til at folk skal kunne donere.

2 Likes
#3

Veldig god idé, @Sigridas! Ein eigen TV-aksjonskodekveld. Kanskje den burde ha samme navn (og #hashtag) for alle som vil bli med!?

1 Like
#4

Jeg hadde for lenge siden kontakt med en som heter Abdulrahman Idlbi som var oversetter-kontakt i Scratch-teamet ved MIT. Han arbeider nå med utdanning for syriske flyktningebarn i Tyrkia. Jeg har fornyet kontakten med ham, og det kan være et kontaktpunkt inn mot målgruppen for TV-aksjonen hvis det blir aktuelt å gjøre noe slikt. Da må det i så fall koordineres med UNICEF her hjemme først.

1 Like
#5

Ylva Seiff Berge har skrive om opplegget på kidsakoder.no: Koder skoler for TV-aksjonen - og her er lenke til oppgaven dersom du har lyst til å gjennomføre dette som ein del av kodeklubben din!

#6

Hei! Jeg har tenkt at kodeklubben på Bergen bibliotek kan bli med på opplegget på avslutningsdagen vår(19.okt). Det kan være en slags åpen kveld for andre som er interessert i å være med. Vi feirer også CodeweekEU (http://events.codeweek.eu/view/38394/code-club-bergen-library/) samme dag.

1 Like
#7

Det var eit større arrangement på Kodeklubben Modum forrige torsdag. TV-aksjonen i Buskerud og Kodeklubben lager kickoff for innsamlingsaksjonen og til å få tak i enda fleire frivillige.

Også Kodeklubben Valdres har eit liknande arrangement førstkommande torsdag:

https://www.facebook.com/events/1965460596803111/