Lær Kidsa Koding

Har du tips til korleis kodeklubbar kan hjelpe UNICEF i årets TV-aksjon?

Årets TV-aksjon går til UNICEF og deira arbeid for å gi skulegang til barn som veks opp i nokre av verdens verste konfliktområder: Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Vi i LKK har blitt inviterte inn som samarbeidspartnarar for å få fleire i lokalmiljøa til å sette lys på saka og hjelpe til i innsamlingsarbeidet.

Og der treng vi litt hjelp. For korleis kan Lær Kidsa Koding og kodeklubbene bidra? Kan vi ha noko fellesarrangement som hjelper saka? Kan vi gjere andre ting?

I eit førstemøte med UNICEF, har vi komt med nokre ideer:

  • LKK lager oppgavesett i Scratch og Micro:bit som alle kodeklubber kan prøve seg på ein kurskveld
  • LKK donerer ein Bedriftskodekveld til auksjonen: bedrifter kan by på ein kodekveld der vi lærer tilsette og barn koding, medan pengane går til den gode saka

Dette skjer. Men vi lurer også på ein annan idé:

  • LKK gir eit klassesett i Arduino til den kodeklubben som skaper mest engasjement og gjer mest for TV-aksjonen. Kva de gjer, er opp til Kodeklubben, men det er fint om det inkluderer deling av ideer til andre kodeklubber slik at dei kan gjere det same før/under TV-aksjonen.

Vi har sendt UNICEF ei overssikt over kodeklubbene i heile landet, så de bør ikkje bli overraska om de blir kontakta av ein aksjonsleiar i fylket ditt om kva de kan finne på saman. Og om de vil sette i gang med planlegging saman så tidleg som mogleg, kan du sjølv ta kontakt på Blimed.no > Kontakt.

Men altså, har du noko idé på kva vi i LKK kan gjere for å hjelpe meir? Eller noko du ser for deg din kodeklubb kan gjere? Veldig fint om du deler det med oss andre her! Det kan jo bli ei fin idémyldring!

Så spennende!
Jeg tenker at en kul ide kunne vært å ha en egen kodekveld dedikert til dette prosjektet. Der vi inviterer alt av barn, foreldre, studenter, it-bedrifter, presse osv… Så kan alle gå igjennom de nye oppgavene sammen. Kanskje man kan søke om støtte til noe mat, selge noe for å samle inn penger eller legge opp til at folk skal kunne donere.

2 Likes

Veldig god idé, @Sigridas! Ein eigen TV-aksjonskodekveld. Kanskje den burde ha samme navn (og #hashtag) for alle som vil bli med!?

1 Like

Jeg hadde for lenge siden kontakt med en som heter Abdulrahman Idlbi som var oversetter-kontakt i Scratch-teamet ved MIT. Han arbeider nå med utdanning for syriske flyktningebarn i Tyrkia. Jeg har fornyet kontakten med ham, og det kan være et kontaktpunkt inn mot målgruppen for TV-aksjonen hvis det blir aktuelt å gjøre noe slikt. Da må det i så fall koordineres med UNICEF her hjemme først.

1 Like

Ylva Seiff Berge har skrive om opplegget på kidsakoder.no: Koder skoler for TV-aksjonen - og her er lenke til oppgaven dersom du har lyst til å gjennomføre dette som ein del av kodeklubben din!

Hei! Jeg har tenkt at kodeklubben på Bergen bibliotek kan bli med på opplegget på avslutningsdagen vår(19.okt). Det kan være en slags åpen kveld for andre som er interessert i å være med. Vi feirer også CodeweekEU (http://events.codeweek.eu/view/38394/code-club-bergen-library/) samme dag.

1 Like

Det var eit større arrangement på Kodeklubben Modum forrige torsdag. TV-aksjonen i Buskerud og Kodeklubben lager kickoff for innsamlingsaksjonen og til å få tak i enda fleire frivillige.

Også Kodeklubben Valdres har eit liknande arrangement førstkommande torsdag:

https://www.facebook.com/events/1965460596803111/