Respons og tilbakemeldinger fra arbeidshelga på Bouvet, april 2017

Har oppsummert på Google docs. Det er fritt for å kommentere på dokumentet i ettertid eller i tråden under her. Det som blei oppsummert i plenum var:

  • vi bør ha fleire regionale lærarkonferanser og møtepunkter
  • vi burde ha meir konkrete oppgaver å jobbe med i arbeidshelga: arrangør bør foreslå konkrete oppgaver å velge mellom, og så kan en begynne på dei og eventuelt definere egne oppgaver etterpå. Motargument: Det har vore god variasjon i oppgaver: suveren spennvidde for superkonkrete oppgaver og supervisjonære. Den løsne formen får fram meir kreativitet.
  • Vi er spente på korleis vi skal følge arbeidsmøtet opp i ettertid. Idé å ha månedlige møter i kvar arbeidsgruppe? Å ha eit krav om rapportering, gir framdrift og gjer det lettare å ha noko å sikte på og gjere det lettare å levere.
  • Ein kan møtes fysisk og/eller via Skype og alle som vil kan vere med på møtet. Det kan vere arbeidskvelder der vi gjør konkrete ting sammen
  • Det gjør det lettere å rekruttere på meir oppgaver.
  • Sjølvgående grupper lager planen for framdrift.
  • veldig gøy å sjå at det ikkje bare er utviklarar som dukker opp, at vi har hatt stort tilfang av lærarar og folk som vil jobbe med kommunikasjon
  • regionale nettverkstreff, kanskje at storbyene reiser til kvarandre og gjer noko sammen, invitere dei omkringliggende kodeklubbene til å komme
  • Neste september bør ha eit arbeidsmøte.
4 Likes

Supert. Jeg synes jeg husker 23. september ble nevnt