Lær Kidsa Koding

Tilbakemeldinger til LKKs nye oppgavesider

Snart lanseres LKKs nye oppgavesider. URL-en blir fremdeles oppgaver.kidsakoder.no, men det blir noe nytt design og mye ny funksjonalitet. Sjekk ut de nye sidene på oppgaver.kidsakoder.no/beta og test hvordan de er. Vennligst skriv til oss her dersom du har noen tilbakemeldinger på hvordan sidene kan bli enda bedre, dersom du finner noen feil eller om det er noe du savner.

Se forøvrig Lærerveiledninger til kodeklubbens oppgaver for info om innholdet i lærerveiledningene.

1 Like