Lær Kidsa Koding

Når Ut er Inn

Vid-åpen oppgave:
http://gjenta.blogspot.no/
Noe for små og store forskerspirer.

Hei Egil! Er dette oppgåver du sjølv bruker i undervisning?

Hei Herdis.

Nei jeg har ikke undervist i slike språk siden 80-tallet, så de elvene
jeg hadde den gangen nærmer seg nok pensjonsalder nå.

For å finne ut mer om Juliamengder lager jeg nå forskjellige «verktøy»,
småprogram for å finne fram til mulige sammenhenger og «pene» fraktaler.

Problemet er at det hele tiden dukker opp nye spørsmål. Uten elever må
jeg bruke Youtube og et par blogger for å tvinge meg til å dokumentere
og lagre skikkelig.

Håper en eller annen forskerspire blir nysgjerrig, men vil ikke frata
noen gleden av å finne fram sjøl ved ikke å gi for mange hint.

Vennlig hilsen

Egil Brevik

Liten respons kan tyde på at dagens elever er lite opptatt av å “tegne” fraktaler (?). Jeg forsøker meg en gang til, med ferdigutviklede program for å lage avbidninger av Mandebrotmengden og Juliamengdene.
En utfordring er å optimalisere for raskere kjøring - i Python - eller kanskje helst i et kompilerbart språk…(?).
Hvem lager de “peneste” bildene?
Last ned fra:
http://gjenta.blogspot.no/

1 Like