Lær Kidsa Koding

Learn to mod - access key

Skal ta i bruk Learn to mod i programmering…
Hvordan får man tak i access key for å komme i gang…

Du fyller ut skjemaet på denne siden:
https://www.learntomod.com/teacher-sign-up/

Når du er logget inn så går du til Learn - View Classes siden og lager en klasse som da får en klasse-nøkkel.
Det er denne som elevene skal bruke. Husk å åpne klassen i en egen nettleser når du starter hver time, denne nettleseren må være åpen så lenge undervisningen pågår for at elevene skal få tilgang.