Lær Kidsa Koding

Enkleste måte å skrive kode?

Hei! Jeg er helt ny når det kommer til programmering så dette er kanskje et dumt spørsmål, men hvordan er det enklere å skrive

from turtle import *

speed(11)
shape(“turtle”)

for count in range(4):
forward(100)
right(90)

enn å skrive

from turtle import *

speed(11)
shape(“turtle”)

sides = 4
length = 100
angle = 90
for count in range(sides):
forward(length)
right(angle)

Vil forskjellen av effektiviteten bli større etterhvert som man skal skrive vanskeligere koder?

Hei og velkommen Emmah!

Absolutt ikke noe dumt spørsmål, og hvis du lurer så lurer sikkert mange andre også.
På dette området er det mange meninger og jeg vil si
at du bør gjøre det du føler er mest effektivt.

Fordelen med den første versjonen er at det er lettere å lese hva som kommer til å skje.
Den andre versjonen er det lettere å endre på, og det er lettere å gjenbruke “for” løkken andre steder.
Ofte vil man se en kombinasjon av begge deler i mange programmer.
En vanlig ting å gjøre er å ha vanlige “innstillinger” som du har i sides/length/angles helt i starten, også kan man vurdere hva man ønsker lengre ned.

Jeg ville som regel startet med den første, og hvis jeg merker at jeg gjentatte ganger endrer på innstillinger eller ikke finner igjen hvor i koden de er, så flytter jeg de ut slik du har gjort det siste eksempelet.

1 Like

Tusen takk for hjelpen!

1 Like