Lær Kidsa Koding

Evalueringsskjema etter kodekurs

Det er bra (og kan vere veldig inspirerande) å spørre barn på kodekurs om kva dei synes om det. Vi har vore så heldige at vi har fått malen som Kodeklubben Vitenfabrikken i Sandnes bruker - og @Hanne.madsen sendte den til meg. Ho har brukt malen i meir enn 10 år på Vitensenteret, og den er veldig enkel:

  1. Kva var bra?
  2. Kva kan bli bedre

Og 1) gir klapp på skuldra, medan 2) er den egentlige evalueringa.

Malen ligg no lagra har lagra den under kidsakoder.no/ressurser > kodeklubben.

Om du har ein eigen du bruker og er nøgd med, må du berre fortsette å bruke den - og gjerne lenke til den i kommentarfeltet under.