Code of Conduct - etiske retningslinjer

Jeg har skrevet et utkast til etiske retningslinjer for Lær Kidsa Koding og Kodeklubber. Gjelder for alle overalt. Basert på forslag fra en “utvidet ledergruppe” eller hva vi skal kalle de møtene vi har innimellom. kan dere alle lese gjennom og si jeg er flink evt komme med forslag til endring?

2 Likes