Arbeidshelgen 22.-23. april, 2017

På lørdagen var følgende personer med i Kommunikasjons-gruppen:

  • Nora Tessem
  • Alexander Perry
  • Lance Olav Eastgate
  • Kjersti Rønholt
  • Kjersti Velten
  • Victor Iversen
  • Leda Moxnes

Vi jobbed med å kartlegge hvilke roller og behov brukere som besøker websidene til LKK har. Oppsummering ble gjort i google docs:

(Se nederst i dette dokumentet for lenker til “Kundereiser” og “Ideer underveis”)

Fra tidligere har vi jobbet utifra dette dokumentet:

2 Likes

Her er linken til rå notater fra konseptutviklingen på dag 2: https://docs.google.com/document/d/1Q4yEDvjeZ0c5sq2g6ELthD9SWVgnqAToh6KfdwZSzR8/edit?usp=sharing

De skal bearbeides, neste steg blir å kartlegge fellestrekk mellom de forskjellige målgruppene. Samtidig lager Duy skisser over landingssider, og ut fra dem finner vi konkrete moduler som kan gjenbrukes på tvers av flyter.