Lær Kidsa Koding

Vedrørende kodeklubbene i distriktene

Hei.
Jeg vil gjerne at vi drøfter litt ulike utfordringer med det å være en kodeklubb som befinner seg ute i distriktene.
Det å drive en kodeklubb byr før eller siden på økonomiske utfordringer da man trenger å gjøre innkjøp av utstyr.
Det vanlige er da å spille på lag med sponsorer og ulike støtteordninger for klubber og foreninger. Dette er tunge prosesser og innebærer mye administrativt arbeid som vi kanskje kunne ha organisert litt mer effektivt. Nå er ikke LKK organisert som en forening, men kunne LKK allikevel fronte både uorganiserte og organiserte klubber med tanke på å få opp noen skikkelige sponsoravtaler, som kunne gjelde på landsbasis.
Vi ser det at det er lettere i sentrale strøk å skaffe seg sponsorer for der er det gjerne flere store bedrifter i kommunene som finner sin plass lett i samarbeid med vårt formål. Mens i distriktene er det kanskje en liten eller ingen slike bedrifter.
Hvis LKK får til noe sånt så er vi blant annet med på å motarbeide den kolossale sentraliseringen som skjer og det fokuset som tidvis er på å flytte blikket inn mot sentrale strøk og det å ikke gi distriktene de samme mulighetene som andre.
Men hovedpoenget mitt går på det å skaffe mer sponsormidler og at dette kan fordeles jevnt utover landet. Vi gjorde med Microbit. Og hadde det ikke vært for det tiltaket så hadde vi ikke fått den starten på aktiviteten som vi fikk.
Kan LKK se litt nærmere på dette?

2 Likes

Jeg ser utfordringene, og vil gjerne bidra til at det skal bli lettere å drive kodeklubb. Det finnes dessverre mange eksempler på at det har skjedd underslag i forskjellige fritids-orienterte foreninger. Jeg vet at andre foreninger (f.ek.s lokallag i politikken) har registrert eget org. nummer og egen økonomi på alle lokallagene som en konsekvens av mislighold. Derfor valgte vi helt fra starten av å ikke ha noen penger som flyter gjennom LKK sentralt.

LKK er oss :slight_smile: alle sammen. Kanskje vi kunne få flere kodeklubber til å jobbe litt sammen om dette? Det blir oppfordret til distrikts-samlinger utover vinteren (det kommer mer fra Herdis om dette), og da kan jo dette være et tema som tas opp.