Tekna-møte om realfagsformidling 19. juni - kom gjerne med innspill

På møte i Teknas realfagsgruppe har vi klekket en plan for et møte 19. juni der vi prøver å inspirere voksne til å engasjere seg i realfagsformidling, inklusiv kodeklubber og kodetimer. Kom gjerne med kommentarer og forslag til planskissen, som ligger her: https://docs.google.com/document/d/1FenrbYMVsqMTrYOR2kGeg2KNz5zr_wLF7fmHI_BkeE4/edit?usp=sharing

1 Like