Lær Kidsa Koding

Minstemålskodeklubb - en oppskrift for å lage Kodeklubb, enklest mulig

På arbeidshelgen 22. og 23. april 2017 startet vi arbeidet med å lage en “best practice” for hvordan starte opp en kodeklubb.
Meningen er at det å starte en Kodeklubb skal være så enkelt at hvem som helst skal kunne gjøre det.

Her er et arbeidsdokument:

Vi vil fortsette arbeidet med denne oppskriften, og vi må også involvere kommunikatører, web-gruppa og andre for å få dette opp i lufta. Vi må skru googledocet sammen og over til en webløsning, vi må lage strategier og metoder for å promotere denne oppskriften. Det blir også spennende å se om dette faktisk fører til flere Kodeklubber!

3 Likes