Micro:bit hackathon

I februar 2017 arrangerte eg og Krister Borge et micro:bit hackathon i Oslo, med navn micro:bit.party. Vi hadde 40 deltagende barn som jobbet en hel lørdag og en halv søndag med å produsere et prosjekt og dokumentere dette, hvor vi avsluttet med premiering av de beste prosjektene i fire ulike kategorier. Parallelt med hackathonet arrangerte vi to micro:bit-kurs for 20 nybegynnere, ett for barn og ett for lærere. Vi håper at flere kan tenke seg å arrangere noe lignende, og her har dere en oppsummering og et erfaringskriv fra arrangementet:

  1. Oppsummering micro:bit.party vår 2017
  2. Arrangere micro:bit hackathon

Ta gjerne kontakt, så hjelper vi dere igang!

1 Like