Lær Kidsa Koding

Hosted python - noe for oss?

#1

https://www.pythonanywhere.com/pricing/