Elever som veiledere under kodetimen

Hvordan skal vi klare å få alle elever i hele Norge til å delta på kodetimen (kodetimen.no), hvor målet er at alle skal få en time med programmering i klasserommet den andre uka i desember hvert år? Mange lærere har gode erfaringer med å bruke eldre elever som veiledere. Del gjerne flere erfaringer eller spør om hjelp til hvordan dette kan gjennomføres her.

Vi har tre innlegg på kidsakoder.no/nyheter som omhandler dette:

  1. Kodetimen som faddertime

  2. Noen venter på julen, noen venter på Kodetimen!

  3. Elever som veiledere i kodetimen!