Lær Kidsa Koding

Om kategorien Arduino

(Erstatt dette første avsnittet med en kort beskrivelse av den nye kategorien din. Denne teksten vil vises i oversikten over kategorier, så prøv å holde den under 200 ord. Inntil du endrer denne beskrivelsen eller oppretter emner, vil denne kategorien ikke vises på kategorier-siden.)

Bruk de følgende avsnittene for en lengre beskrivelse, eller for å beskrive retningslinjer eller regler for kategorien:

  • Hvorfor skal folk bruke denne kategorien? Hva er den ment for?

  • På hvilken måte skiller den seg fra de andre kategoriene vi allerede har?

  • Hva skal emner i denne kategorien generelt sett inneholde?

  • Trenger vi denne kategorien? Kan vi slå den sammen med en annen kategori eller underkategori?