Lær Kidsa Koding

Arrangere ungdomsgruppemøter/bedriftsbesøk

I Oslo har vi over en lengre tid arrangert ungdomsgruppemøter hos teknologibedrifter for å gi engasjerte ungdommer et nettverk og vise mulighetene som ligger i arbeidslivet for de som er flinke å programmere. Vi har laget en beskrivelse for hvordan et slikt møte kan arrangeres, sjekk det ut! Er det noe vi kan gjøre annerledes? Har noen innspill til flere steder vi kan besøke?

Her er referater fra noen av ungdomsgruppemøtene vi har arrangert:

  1. Cisco 11. feb 2014.
  2. Sonen UiO 29. mai 2014.
  3. Computas 25. jun 2014.
  4. FFI 1. okt 2014.
  5. Meteorologisk institutt 18. feb 2015.
  6. Teleplan Globe 13. apr 2015.
  7. Oslo Tech 11. mai 2015.
  8. IBM 24. november 2015.
  9. Bitraf 4. februar 2016.

Sjekk de ut!