Lær Kidsa Koding

Ungdomsgruppa


Om kategorien Ungdomsgruppa (1)
Sponsing av et FLL lag som skal til USA (1)
Møte i Ungdomsgruppa 5. april (2)
Arrangere ungdomsgruppemøter/bedriftsbesøk (2)