Skole


Om kategorien Skole (1)
Når Ut er Inn (4)
Learn to mod - access key (2)
Hjelp oss med kvalitativ forskning på koding (1)
Eksempel på læreplan i koding for barneskule (1)
Feide og Scratch? (7)
Viktig rapport fra England om erfaringer med Informatikk på ungdomsskolen/videregående (GCSE) (8)
Har du innspel til korleis få koding inn i skolen og barnehager? (1)
Valgfag programmering (1)
Lærerveiledninger til kodeklubbens oppgaver (11)
Videreutdanning i programmering (3)
Forskning på programmering i klasserommet (3)
Minecraft for education (1)
Lage websider (7)
Årsplan for 1.-7 (3)
Arbeidshelg - 22.-23.april 2017 (3)
Programmering som del av dagens skolefag (3)