Oppgaver


Arduino
Micro:bit

Om kategorien Oppgaver [Oppgaver] (1)
Bli med i Oppgave-teamet! [Oppgaver] (5)
Oppgaver til Lego Mindstorm? [Oppgaver] (3)
Har noen prøvd Trinket for å lære bort Python? [Oppgaver] (1)
Enkleste måte å skrive kode? [Oppgaver] (3)
Oppgaver for Micro:bit [Micro:bit] (3)
Hosted python - noe for oss? [Oppgaver] (1)
Hvordan plukke fra en num [Oppgaver] (5)
En spinner? [Oppgaver] (1)
Harry Potter med Scratch [Oppgaver] (1)
Blockuino for Arduino [Arduino] (1)
Chrome Extension [Micro:bit] (1)
Programmere musikk? [Oppgaver] (1)
Arrangementer med Micro:bit [Micro:bit] (8)