Lær Kidsa Koding

Kodeklubber


Om kategorien Kodeklubb (1)
Roblox på kodeklubb? (2)
Etablere kodeklubb som frivillig organisasjon (3)
Få Raspberry Pi- og Arduinosett til kodeklubber på bibliotek (1)
Vedrørende kodeklubbene i distriktene (2)
Kodeklubb for innføringsklasser (3)
Hvordan organiserer vi oss som forening på best mulig måte? (11)
Slik kommer du i gang med egen kodeklubb (1)
Har du tips til korleis kodeklubbar kan hjelpe UNICEF i årets TV-aksjon? (7)
Kodeklubbens verdier (3)
Lag kode til verdensrommet gjennom Astro Pi Challange! (1)
Undervisningsopplegg på kodekurs (4)
Hvordan undervise på et kodekurs (1)
Her kan du søke støtte (2)
Evalueringsskjema etter kodekurs (1)
Aktivitetenes lengde i klubben (6)
Logo for kodeklubbene (2)
Minstemålskodeklubb - en oppskrift for å lage Kodeklubb, enklest mulig (1)